Helse Stavanger HF

www.sus.no

KONTAKTPERSON
Håkon Brydøy


Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus (SuS) er ett av landets seks universitetssykehus.

SUS kombinerer både å være en bruker av velferdsteknologiske tjenester og en aktiv utvikler av slike nye tjenester. Dette er organisert i programmet Helse Stavanger 2.0 med prosjektene eSeng 2015 og eStøtte. Det regionale «Senter for eldremedisin og samhandling» (SESAM) er etablert og vil være en viktig faglig ressurs. SUS vil i sine ulike prosjekter få aktiv støtte fra Helse Vest IKT som er positiv til en arenasøknad og som representerer et stort IKT-faglig miljø.

SUS har 120 medarbeidere med doktorgrad og 25 tilknyttede professorer.

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Helse Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus er en del av spesialisthelsetjenesten. De har fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring.

Arkiv