Helse i Hardanger

helseihardanger.no/

KONTAKTPERSON
Sissel Aase Børve
41427660

Helse i Hardanger

Skal vi lykkes med å nå de store pasientgruppene, må vi som helsetjeneste klare å mobilisere pasientenes egne ressurser for å oppnå bedre helse.

Innen rammen av et tverrfaglig, konsentrert gruppetilbud vil en legge til rette for at pasienter med kroniske helseplager skal få høykompetent hjelp til å formulere skreddersydde behandlingsmål der de i alle steg tar del i sitt eget helse-endringsprosjekt. Det konsentrerte tilbudet gjennomføres i løpet av en uke, med nettbasert oppfølging i et år. HiH åpner høst 2020.

Arkiv