Helse i Hardanger AS

helseihardanger.no/

Helse i Hardanger AS

Skal vi lykkes med å nå de store pasientgruppene, må vi som helsetjeneste klare å mobilisere pasientenes egne ressurser for å oppnå bedre helse.

Innen rammen av et tverrfaglig, konsentrert gruppetilbud vil en legge til rette for at pasienter med kroniske helseplager skal få høykompetent hjelp til å formulere skreddersydde behandlingsmål der de i alle steg tar del i sitt eget helse-endringsprosjekt.  Det konsentrerte tilbudet gjennomføres i løpet av en uke, med nettbasert oppfølging i et år.  HiH åpner høst 2020

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo