Helseinnovasjonssenteret AS

www.helseinnovasjonssenteret.no/

KONTAKTPERSON
Geir Dagfinn Sylte
47309170

Helseinnovasjonssenteret AS

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansemiljø for helseinnovasjon, med fokus på forskning og samhandling.

Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene.

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. Vi har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå.

Arkiv