Innovasjon Norge

www.innovasjonnorge.no/

KONTAKTPERSON
Hans Kristian Torske


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap med formål å bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjon i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjon Norge gir lokale ideer globale muligheter.

Arkiv