Inovacare

www.inovacare.no/

KONTAKTPERSON
Tove Julie Evjen
95731717

Inovacare

Inovacare er en innovasjonsarena som bidrar til utvikling og bruk av bærekraftige løsninger i helse- og omsorgsektoren.

Inovacare er en innovasjonsarena for helseløsninger. Vårt hovedformål er å støtte helsesektoren i å utvikle sine tjenester for å imøtekomme behov og takle fremtidige utfordringer. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i brukerens behov, og skape en samarbeidsarena der helsepersonell, næringsliv, forskningsmiljøer, pasienter og andre interessenter kan utvikle nye løsninger som tilfører verdi for innbyggere og helsesektoren. Vi fokuserer på å utvikle og ta i bruk teknologier som gjør det mulig å levere flere trygge helsetjenester hjemme hos pasienten, samtidig som at vi utvikler innovasjonskultur. Inovacare koordinerer derfor relevant kompetanse, skaper tillit mellom aktører og bidrar til innovasjons- og utviklingsprosjekter innen spesialist- og primærhelsetjenesten. Samtidig formidler vi kunnskap og innovasjoner ut i samfunnet til nytte og inspirasjon for helsevesenet, næringsliv og brukere.

Inovacare drives av Kunnskapsparken Bodø. For mer informasjon og kontaktperson - ser her!


Arkiv