Kunnskapsparken Bodø A/S

kpb.no

KONTAKTPERSON
Tove Julie Evjen
95731717

Kunnskapsparken Bodø A/S

KPB er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling. Vi er lokalisert i Bodø og utvikler kunnskap, potensial og ideer gjennom analyser, inkubator- og traineeprogram, råd og samarbeid

Dette gjør vi med og for etablert og nytt næringsliv, både i privat og offentlig sektor. Sammen jobber vi for å bygge og utvikle et bærekraftig regionalt og nasjonalt næringsliv med et globalt perspektiv. Vi har høyt kvalifiserte ansatte, med variert bakgrunn innen økonomi, samfunnsvitenskap, ingeniør- og helsefag, både på master-og doktorgradsnivå. Vi jobber tverrfaglig, noe som gir oppdragene våre en bred faglig tilnærming og i sum et bedre sluttprodukt. Som et resultat av vår aktivitet over 20 år, har vi bygget et stort nettverk som inkluderer aktører i nærings- og samfunnsliv nasjonalt så vel som internasjonalt. De siste årene har KPB jobbet med helsesektoren og helsenæringen for å kunne bistå med utvikling- og innovasjonsarbeid. KPB leder Inovacare, og bidrar med forskning- og innovasjonskompetanse, nettverk og privat-offentlig samarbeid. Ambisjonen er at vi i fellesskap kan skape en slagkraftig samhandlingsarena for helseinnovasjon i regionen.

Om Inovacare:

Inovacare er en innovasjonsarena for helseløsninger. Vårt hovedformål er å støtte helsesektoren i å utvikle sine tjenester for å imøtekomme behov og takle fremtidige utfordringer. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i brukerens behov, og skape en samarbeidsarena der helsepersonell, næringsliv, forskningsmiljøer, pasienter og andre interessenter kan utvikle nye løsninger som tilfører verdi for innbyggere og helsesektoren. Vi fokuserer på å utvikle og ta i bruk teknologier som gjør det mulig å levere flere trygge helsetjenester hjemme hos pasienten, samtidig som at vi utvikler innovasjonskultur. Inovacare koordinerer derfor relevant kompetanse, skaper tillit mellom aktører og bidrar til innovasjons- og utviklingsprosjekter innen spesialist- og primærhelsetjenesten. Samtidig formidler vi kunnskap og innovasjoner ut i samfunnet til nytte og inspirasjon for helsevesenet, næringsliv og brukere.

For mer informasjon om Inovacare se her!


Arkiv