Inventas

​Inventas tilbyr tjenester innen industriell produktutvikling og design.

Seiden 1997 har de gjennomført 2000 innovasjonsprosjekter. Selskapet har kompetanse innen brukerorientert design av tjenester Inventas sin styrke i innovasjonsprosessen er evnen til å omsette brukerbehov til løsninger, prosessforståelsen, og den visuelle arbeidsmetodikken som letter kommunikasjonen og tydeliggjør konsepter og visjoner.

Selskapet har kontor i Stavanger og de andre store byene i Norge og omsatte i 2011 for 53,5 millioner kroner.