Bergen Vitensenter AS

www.vilvite.no

KONTAKTPERSON
Marit Haugan Hove
415 09 646

Bergen Vitensenter AS

VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er å øke kjennskapen til MNT-fagene og å inspirere unge til å velge fagene som utdanningsvei.

VilVite er en ressurs for lærere og lærerutdanningene.

PULS er arbeidstittel for en planlagt ny utstilling og aktiviteter. Med PULS ønsker vi å skape opplevelse av mestring i et sosialt miljø der bevegelsesglede er i fokus​. Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse gjennom å skape forståelse for betydningen av, og motivasjon for, mer fysisk aktivitet. Dette vil vi gjøre i samarbeid med ulike aktører og fagmiljøer innen fysisk aktiv læring, folkehelse og helseteknologi.

VilVite ligger på Marineholmen i Bergen og har normalt over 120 000 gjester i året, hvorav en tredjedel er besøk fra skoler. VilVite er også et møtested for utdanning, næringsliv, forskning og myndigheter.

Arkiv