ForHelse

www.forhelse.no

KONTAKTPERSON
May Frida Bosch
95916782

ForHelse

ForHelse sitt mål er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 %.

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet, og har 14 svært kompetente og ambisiøse forsknings-, næringslivs og helsetjenestepartnere. Senteret skal jobbe med å utvikle, videreutvikle og spre digitale helsetjenester.

For å nå målet om å øke tilgangen på psykiske helsetjenester gjennom bruken av digital teknologi, skal ForHelse gjennom forsking få fram kunnskap om:

1) Effekten av digitale psykiske helsetjenester for pasientene
2) Kostnadseffektiviteten av ulike organiseringsmodeller for digitale psykiske helsetjenester
3) Beslutningsstøtte ved innføring av digitale psykiske helsetjenester
4) Effektive implementeringsstrategier for digitale psykiske helsetjenester

Arkiv