Løsninger:
Bergen kommune

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon

www.bergen.kommune.no/
Direktoratet for e-helse

Vi skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

ehelse.no/
Eigersund kommune

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet

www.eigersund.kommune.no
Gjesdal kommune

Gjesdal kommune er en fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren, Dalane og Ryfylke, ca. 30 km sørøst for Stavanger.​

www.gjesdal.kommune.no/
Hå kommune

Hå er den største landbrukskommunen i Norge. Omtrent halvparten av arealet i kommunen er brukt til jordbruksformål.

www.ha.no/
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

helsedirektoratet.no/
Klepp kommune

Klepp er en landbrukskommune på Jæren i Rogaland.

www.klepp.kommune.no/
Kommunenes Sentralforbund - KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

www.ks.no/
Lister Helsenettverk

Helse er tema for et viktig samarbeid mellom kommunene i Lister

www.lister.no/helse
NAV

Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

www.nav.no
Randaberg Kommune

Kommunen ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo.

www.randaberg.kommune.no/
Rogaland Fylkeskommune

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

www.rogfk.no/
Sandnes kommune

Sandnes er en by og kommune i Rogaland

www.sandnes.kommune.no/
Sola Kommune

Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord.

www.sola.kommune.no/
Stavanger kommune

Stavanger kommune har 130 000 innbyggere og er den 4. største kommunen i landet.

www.stavanger.kommune.no/
Strand kommune

En Ryfylkekommune med kort vei til Stavanger og nord Jæren.

www.strand.kommune.no/
Time kommune

Time er en kommune i Rogaland som ligger på Midt-Jæren.

www.time.kommune.no/
USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

www.bergen.kommune.no/utviklingssenter
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Utviklingssenter-USHT/
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo