Klepp kommune

www.klepp.kommune.no/

Klepp kommune

Klepp er en landbrukskommune på Jæren i Rogaland.

Visjon: Barna vår framtid

Klepp kommune ligger midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger.

Pr 1.10.14 er det 18.695 innbyggere i kommunen.

Kommunen har et flatemål på 115 km2. Av dette er 77 km2 jordbruksareal.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo