Klepp kommune

Klepp er en landbrukskommune på Jæren i Rogaland.

Visjon: Barna vår framtid

Klepp kommune ligger midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger.

Pr 1.10.14 er det 18.695 innbyggere i kommunen.

Kommunen har et flatemål på 115 km2. Av dette er 77 km2 jordbruksareal.