Kommunenes Sentralforbund - KS

www.ks.no/

Kommunenes Sentralforbund - KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter.

KS landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.

De arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne virkeliggjøre vår visjon: en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Alle landets kommuner (unntatt Oslo), fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 forskjellige faggrupper.

Utviklingspartner
KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene. KS er en sentral med- og motspiller når det skal vedtas lover eller reguleringer innenfor kommunesektorens virksomhet.

Interesseorganisasjon
Årlig har KS flere faste møter med Regjeringen. Møtene ledes av kommunal- og regionalministeren. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

Ansatte
KS har 260 ansatte. Ca 160 arbeider ved hovedkontoret i Kommunenes Hus i Oslo, mens resten er ved KS´ åtte distriktskontorer.

Arkiv