Kreftforeningen

www.kreftforeningen.no

KONTAKTPERSON
Camilla Gram


Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjoner i Norge, Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt å bedre livskvalitet for mennesker med kreft og deres pårørende.

Hva er vi?

Vi er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Vi er en betydelig samfunnsaktør og en stor medlemsorganisasjon på helseområdet.

Hvem er vi?

Vi er en folkebevegelse med 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. «Et liv uten kreft» er visjonen vi strekker oss mot.

Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt.

Arkiv