Kreftforeningen

www.kreftforeningen.no

KONTAKTPERSON

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. I 2015 har organisasjonen 113 000 medlemmer, 25 000 frivillige og 190 medarbeidere som med sitt engasjement skaper gjennomslag for kreftsaken.

Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt.

Arkiv