Patentstyret

www.patentstyret.no/

KONTAKTPERSON
Chris Daniel Toft
40 60 68 73

Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. Vi fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv med å styrke virksomheten sin på ulike måter. Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

Hva kan Patentstyret gjøre for dere?
Vi kan blant annet tilby 1:1 IPR-veiledning, foredrag og skreddersydde workshops. Hva betyr egentlig 1:1 IPR-veiledning? Patentstyret kan gi deg en oversikt over hvilke muligheter som finnes, hva som skal til for å søke om rettigheter og hva det eventuelt kan bety for deg og virksomheten din. Patentstyret kan under veiledning for eksempel:
* Vise hvordan man kan søke i patentdatabaser
* Vise til hvilke IPR-verktøy man har til disposisjon og hvordan disse kan brukes
* Fortelle om ulike IPR-strategiske momenter på en generell basis
* Fortelle om hvordan IPR-systemet fungerer generelt
* Fortelle om hvordan IPR-regelverket fungerer

Det er viktig å presisere at i Patentstyret så skiller vi mellom veiledning og rådgivning. Med rådgivning mener vi å gi konkrete forslag til hva du skal eller bør foreta deg, eller hjelpe deg med ulike typer strategier innenfor patent, varemerke eller design. Slik rådgivning ligger utenfor oppdraget vårt som offentlig myndighet.


For 1:1 IPR-veiledning, skreddersydde workshops eller foredrag, ønsker vi deg velkommen til å ta kontakt med opplistet kontaktperson. Generelle henvendelser til Patentstyret bes rettes mot Patentstyrets kundesenter (Kontakt oss - Patentstyret).

LINKER:

Nettside: Patentstyret
Linkedin: Patentstyret - Norwegian Industrial Property Office (NIPO) | LinkedIn
Facebook: Patentstyret | Oslo | Facebook


Arkiv