Pensjonistforbundet

www.pensjonistforbundet.no/

KONTAKTPERSON
Harald Olimb Norman


Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er landets største interesseorganisasjon for eldre med over 250.000 medlemmer, med et nasjonalt sekretariat, fylkesforeninger og over 750 lokalforeninger i hele Norge.

Pensjonistforbundet har i snart fem år fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for å fremme en brukerrettet utvikling på velferdsteknologifeltet. Pensjonistforbundet har holdt over tusen kurs og foredrag i kommuner og foreninger landet rundt. Vårt fokus er å fremme velferdsteknologiens betydning for en trygg og aktiv alderdom. Vi har som mål å fjerne fordommer og øke kunnskapen både hos eldre og kommunalt ansatte. Vi ønsker å synliggjøre hvordan og hvorfor velferdsteknologi bør være en naturlig del av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Pensjonistforbundet har også tatt et direkte ansvar for brukeropplæring ved å kurse over 200 frivillige velferdsteknologiambassadører som er aktivt med på å formidle kunnskap videre.

Her ser du hvordan Pensjonistforbundet sørger for at vi alle får ta del i ny kunnskap:


Arkiv