Picomed as

Etablert 1991

Produkt/tilbud: Omgivelseskontroll, varsling, spisehjelpemidler, armstøtter, varsling, omsorgshjelpemidler demens.

Nettsted: www.picomed.no

www.picomed.no

KONTAKTPERSON
Jan Tore Stenersen
92470040

Picomed as

Picomed utvikler, produserer og distribuerer omgivelseskontroll for funksjonshemmede og eldre.

Omgivelseskontroll er vårt hovedområde. I praksis betyr det at vi leverer døråpnere, vindusåpnere, dørtelefoner, motoriserte gardinfortrekk, telefoner, lysbrytere osv. I de fleste tilfellene leveres hjelpemidlene med fjernstyring. Picomed er spesialister på å tilpasse betjeningsløsninger ut ifra brukerens situasjon og evner. Mange benytter ordinære fjernkontroller med ulikt antall taster, men man kan også styre alle funksjoner ved hjelp av bare 1 bryter. Noen benytter foten, mens andre betjener systemet med f.eks. en hodebryter. Øyestyring, stemmestyring er også mulige betjeningsalternativer.

Picomed representerer også andre leverandører innen omgivelseskontroll, spisehjelpemidler, armstøtter, varsling av epileptiske anfall, omsorgshjelpmidler for personer med demens, samt rullestoler for barn og små voksne.

Picomed foretar installasjon og service over hele landet.

Picomed Teknikk Lyseksperten as er autorisert elektroinstallatør og forestår installasjon av våre hjelpemidler på Østlandet, samt utfører ordinære elektroinstallasjoner.

Picomed Mobility as distribuerer rullestoler for barn og små voksne.

Vårt datterselskap Picomed ab med adresse i Stockholm distribuerer våre og andre produsenters hjelpemidler til det Svenske markedet.

Arkiv