Pinova as

www.pinova.no

KONTAKTPERSON
Trude Husjord
90183234

Pinova as

Pinova benytter velferdsteknologi som muliggjør et langt og trygt liv i eget hjem og varsler automatisk pårørende og omsorgspersoner ved unormale hendelser.

Pinova gjør det mulig for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser å bo trygt lengre i egen bolig og utsette behovet for institusjonsplass. Løsningen gjør det mulig for pårørende, venner, naboer eller omsorgspersoner å følge opp hjemmeboende ved unormale hendelser. Det unike er brukervennligheten. Løsningen krever ingen opplæring verken av beboer eller den som mottar varslet. Små sensorene plassert på noen vegger fanger opp dersom beboer ikke står opp, blir for lenge på badet eller går ut på natten ved demens o.l. Mottaker blir varselet ved ordinær telefonoppringning, samt en sms og følger opp hendelsen

Arkiv