Positival AS

www.positival.no/?lang=en

KONTAKTPERSON
Preeti Agarwal
99726942

Positival AS

Positival tilbyr en skybasert plattform for å forebygge og redusere sykefravær relatert til muskel-og leddplager (nakke, rygg, osv).

Hvert år er 2 av 5 sykemeldte på grunn av slike plager. Kostnadene relatert til dette er enormt og påvirker ikke minst livskvaliteten til den ansatte.

Positivals løsning er forskningstungt konsept basert på prisvinnende masteroppgave.

Medisinsk ansvarlig er manuellterapeut Preeti Agarwal.

Ta kontakt for å høre mer.

Arkiv