Preforma AS

perss.no/

KONTAKTPERSON
Maria Ræder
97161584

Preforma AS

​Preforma leverer Perss, en digital assistent for anamnese og dokumentasjon.

Perss er et webbasert hjelpemiddel utviklet for å hjelpe pasienter og leger til bedre konsultasjoner.

Perss forenkler og forbedrer innhenting av pre-klinisk pasientinformasjon ved hjelp av dynamiske skjema. Løsningen er testet på 30 000 konsultasjoner, og har gitt 20% mer tid til direkte pasientkontakt.


Arkiv