Preforma AS

perss.no/

Preforma AS

​Preforma leverer Perss, en digital assistent for anamnese og dokumentasjon.

Perss er et webbasert hjelpemiddel utviklet for å hjelpe pasienter og leger til bedre konsultasjoner.

Perss forenkler og forbedrer innhenting av pre-klinisk pasientinformasjon ved hjelp av dynamiske skjema. Løsningen er testet på 30 000 konsultasjoner, og har gitt 20% mer tid til direkte pasientkontakt.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo