Randaberg Kommune

Kommunen ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo.

Den grenser også mot Sola i sørvest (i sjø), Rennesøy kommune i nordøst og Kvitsøy kommune i nordvest.

Randaberg ble utskilt fra Hetland som egen kommune 1. juli 1922.


Ordfører: Bjørn Kahrs (H).
Varaordfører: Jarle Bø (Sp).
Rådmann: Magne Fjell.
Antall innbyggere per 01.01.2014 er 10 416.
Boliger er 3185 per 03.11.2001 (boligtellingen).
Areal: 24 km2.