Randaberg kommune

www.randaberg.kommune.no/

KONTAKTPERSON
Berit Immerstein


Randaberg kommune

Kommunen ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo.

Den grenser også mot Sola i sørvest (i sjø), Rennesøy kommune i nordøst og Kvitsøy kommune i nordvest.

Randaberg ble utskilt fra Hetland som egen kommune 1. juli 1922.

Innbyggere | Residents: 11 393 (per 01.07.2021).
Boliger | Housing: 4 487 (per 17.04.2020, jf. statistikk SSB).
Husholdninger | Households: 4 258 (per august 2018).
Areal | Area: 24 km2 (og er dermed landets minste landkommune).
Ordfører | Mayor: Jarle Bø (Sp).
Varaordfører | Deputy Mayor: Øystein Stjern (KrF).
Kommunedirektør | Chief of Municipal Executive: Magne Fjell.

Velferdsteknologi står høyt i Randaberg kommune

Randaberg kommune er medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og ligger foran mange andre kommuner når det kommer til implementering av velferdsteknologi i helsetjenester. Listen med tiltak og løsninger er lang og lengre skal den bli.

Berit Bergsholm Immerstein

Safemate-alarm

OPK i NorAlarm er i gang med et pilotprosjekt for mottak og viderevarsling av trygghetsalarmer for pasienter og ansatte i Randaberg Kommune.

Arkiv