"Mitt fokus er å hjelpe både kvinner og leger til bedre konsultasjoner"
- Maria Ræder, gynekolog PhD og Preforma-gründer
Vis fakta

FAKTA:

Selskap: Preforma AS

Etablert: 2018

Produkt: Perss

Gründer: Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD

Nettsider: perss.no for leger og preforma.no for pasienter

ORDFORKLARING:

*Hva betyr gynekolog, PhD? En gynekolog er en lege som er spesialist på kvinnesykdommer og fødselshjelp. Phd er tittel for en som har tatt doktorgrad innen et fagfelt.

KVINNEHELSE: Teamet i Preforma jobber for å forbedre kvinnehelse. Fra venstre: Maria Ræder, Hallgeir Skøyen Varsi, Yngvild Skåtun Hannestad og Ingeborg Engelsen (Foto: Preforma)

Teknologiselskapet Preforma vil forbedre kvinnehelse i Europa

Preforma kom nylig gjennom nåløyet til Women in TechEU, et program for kvinnelige teknologigründere. – Vi har et produkt som har vært godt mottatt i Norge. Nå ser vi etter samarbeidspartnere for å skalere i Europa, sier gründeren.

Tekst: Sunniva Tighe, praksisstudent hos Norwegian Smart Care Cluster og Lab

– Vi er takknemlige for å ha mottatt denne tildelingen. EU-Programmet innebærer økonomisk støtte og deltagelse i «European innovation council» sitt «Women Leadership Programme». I tillegg er det en viktig ekstern validering av teamet og produktet vårt og det vi tror på, sier Maria Ræder, *gynekolog, PhD og Preforma-gründer.

Under søknadsprosessen til EU-programmet fikk de god nytte av kompetansen til Norwegian Smart Care Clusters EU-rådgiver, Sergio Ferreira.

– Hjelpen fra Sergio var veldig verdifull og en god støtte i søknadsprosessen. Å være med i Women TechEU har så langt gitt stor verdi til både Preforma som bedrift og meg som leder, forteller Maria.


Kvinnelig lederskap i fokus

EU programmet har som mål å støtte opp under kvinnelig lederskap og øke andelen av selskaper ledet av kvinner. Programmet har blant annet fokus på å utvikle gründeren som leder.

– Gjennom programmet får jeg mentorveiledning, hvor fokuset er på meg som leder. Veiledningen gir meg større innsikt i mine styrker og svakheter, og strategier for personlig vekst som leder.

Videre forteller Maria at bedriften får tildelt en coach som vil jobbe sammen med dem blant annet med en plan for å introdusere produktet på det europeiske markedet. Preformagründeren er opptatt av kjønnsbalanse og mener en kjønnsbalansert sammensetning i styre og ledelse er av stor verdi for bedrifter.


NYTT OPPTAK: Vil du bli med på neste runde av Women TechEU programmet? Søknadsfristen er 4. oktober 2022 kl. 17.00 (CET). SE HER

TRENGER DU HJELP? Kontakt vår EU-rådgiver Sergio Ferreira


Når bagateller velter lasset

Det er Preformas produkt for kvinnehelse som de i første omgang ønsker å lansere internasjonalt. Med dette vil Maria blant annet å bidra til at flere kvinner får hjelp med vanlige kvinnehelserelaterte plager som kan redusere kvinners livskvalitet, parforhold og til og med deres karriere.

– Det kan være krevende å kommunisere de utfordringene man har på en måte som blir godt nok forstått. Jeg ønsker å gi kvinner kontroll over egen helse.

Løsningen fokuserer på å forbedre konsultasjoner både for lege og for pasient. Pasienter som bruker løsningen, fyller ut et spørreskjema på forhånd av legetimen. Spørreskjemaet er dynamisk med målrettede spørsmål. Spørsmålene vil variere ut fra hva pasienten svarer. Hvert skjema individualiseres i prosessen for å gi legen mest mulig relevant informasjon. Etter å ha fylt ut skjema får også kvinnen automatiske råd om behandling basert på alle svarene i algoritmen, slik at hun kan være godt forberedt til timen. Legen får et komprimert medisinsk sammendrag som gjør han eller henne bedre forberedt til konsultasjonen.


Gratis og minsker tabu

– Noen av plagene kvinner opplever kan være en barriere å fortelle legen sin om og kan dermed være utfordrende å få tydelig frem. Dette kan føre til at man ikke får den hjelpen man trenger. Spørsmålene i den digitale assistenten gjør at pasienten får formidlet informasjon som kan være vanskelig å si. Samtidig guider det dynamiske spørreskjemaet pasienten til å få formidlet informasjon legen trenger å vite, forklarer Maria.

Løsningen kan kjøpes av gynekologer og leger, men er gratis å bruke for pasientene. Om din gynekolog eller lege ikke har løsningen kan kvinnen selv ta initiativ til den digitale kartlegging på nettstedet preforma.no, og selv sende svaret til legen sin på forhånd.

Preforma
ER DU DEN RETTE PARTNEREN? Nå ser Preforma etter en partner som vil være med å løfte kvinnehelse i resten av Europa. Fra venstre: Hallgeir Skøien Varsi, Maria Ræder, Ingeborg Engelsen og Yngvild Skåtun Hannestad (Foto: Preforma).


Vil du bli med på reisen til Preforma?

– Preformas digitale løsning er godt validert på markedet i Norge. Nå ønsker vi at løsningen skal nå ut til enda flere, og ser etter samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å løfte kvinnehelse i resten av Europa.

– Mitt fokus er å hjelpe både kvinner og leger til bedre konsultasjoner, avslutter gynekolog Ræder.


Er du den rette partneren? Kontakt Maria


AKTUELL: Preforma AS har nylig blitt tatt opp i EU-programmet Women TechEU hvor de mottar økonomisk støtte, veiledning og gode muligheter til nettverksbygging. Nå har de ønske om å løfte kvinnehelse i resten av Europa.

Les mer om Women TechEU her.

Arkiv