"Her kan vi løse mange problemer på en gang. Vi kan gi kvinner bedre livskvalitet, løse et samfunnsproblem, bidra til effektivitet og kvalitet på helsetjenestene og ikke minst gi kontrollen over egen helse til kvinnene selv."
- Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD
Vis fakta

AKTUELL: Preforma AS har sammen med designbyrået Feed fått 600.000 kroner i DIP-midler fra DOGA for å jobbe med prosjektet «Kvinnehelse med kvinnen i fokus». Målet er at kvinner skal få tilgang til digitale kartleggingsverktøy for kvinnehelserelaterte problemstillinger.

LES MER: DIP-mottakere 2021

FAKTA:

Selskap: Preforma AS

Etablert: 2018

Produkt: Perss

Gründer: Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD

Nettside: https://www.perss.no/

ORDFORKLARINGER:

*Hva betyr gynekolog, PhD? En gynekolog er en lege som er spesialist på kvinnesykdommer og fødselshjelp. Phd er tittel for en som har tatt doktorgrad innen et fagfelt.

*Hva er en avtalespesialist? Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten. (Kilde: helsenorge.no)

KVINNEHELSE: Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD, er opptatt av kvinnehelse, men også effektivitet og best mulig kvalitet på helsetjenesten. Det var med disse målene for øye at Perss ble til. (Foto: Privat)

Digital assistent skal gi kvinner kontroll over helsa

– Som gynekolog ser jeg damer gå i årevis med plager som lett kunne vært behandlet, sier Maria Ræder. Nå skal hun ved hjelp av DIP-midler gi kvinner større makt over egen helse med den digitale løsningen Perss.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Privat


La oss skru tiden tilbake til 2015. Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD*, begynte i ny jobb som avtalespesialist* i gynekologi. Hverdagen var hektisk og arbeidsdagene lange.

– Jeg savnet en enkel prosess for å ta opp pasientenes sykehistorier, minnes Ræder.

Hun har tidligere jobbet ved kvinneklinikken i Bergen, og opplevde overgangen til jobb som avtalespesialist som krevende. Nå skulle hun ta seg av flere pasienter med mindre hjelp fra annet personell.

– Målet mitt var å tilby kvinnene like god kvalitet på konsultasjonene. Da måtte jeg finne på noe lurt.

Slik ble idéen om Perss født.


Utviklet en digital assistent for legen

Sammen med de andre gynekologene ved Bergen Spesialistsenter utviklet hun en digital assistent, som samler inn en strukturert, detaljert og komplett sykehistorie fra pasienten. Det genereres et konsist tekstsammendrag før konsultasjonen, slik at også legen er forberedt til timen. Den første prototypen ble stadig forbedret på bakgrunn av erfaringer under bruk og tilbakemeldinger fra pasienter.

– Statistikken viser nemlig at 60 prosent av tiden under legebesøket går med til å ta opp sykehistorien til pasienten. Opplevd tidspress gjør dessuten historien mer ufullstendig. Et digitalt verktøy løser problemet for både pasienten og legen, sier Ræder.

Gevinstene ved det digitale verktøyet Perss er høyere kvalitet og effektivitet under legebesøket.

– Pasientene rapporterer at de opplever seg tryggere, og husker bedre alt de vil formidle. Dermed opplever de at de også blir bedre forstått av legen, forteller gynekolog Ræder.


Kommersialisering

Under utviklingen av den digitale assistenten tok flere leger kontakt. De ønsket å bruke verktøyet i sin arbeidshverdag. Dermed startet jakten på en partner som kunne være med å kommersialisere Perss, og utvikle en enkel og trygg løsning for flere.

­– Vi lagde et team med fagfolk innen medisin, teknologi, marked og økonomi. Sammen har vi utviklet Perss slik at stadig flere leger kan bruke løsningen. I dag har mer enn 50.000 pasienter brukt verktøyet, forteller Ræder.


TEAM: Sammen med de andre gynekologene ved Bergen Spesialistsenter utviklet Maria Barøy Ræder en digital assistent, som samler inn en strukturert, detaljert og komplett sykehistorie fra pasienten. (F.v.) Hallgeir Skøien Varsi, MSc Business Administration, Maria Barøy Ræder, gynekolog PhD, og Ingeborg Engelsen, gynekolog PhD. (Foto: Privat)
Nå får pasienten sin versjon

La oss skru tiden til nåtid. I dag er Perss som digital assistent for legene allerede i markedet, og pasientens versjon står for tur. Ræder og hennes partnere har startet et aksjeselskap, Preforma. Videreutvikling krever kapital, og derfor søkte selskapet om midler gjennom designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Det er DOGA som deler ut midler gjennom DIP. I år blir 9 millioner kroner fordelt på 21 norske nyskapingsprosjekter.

Under utdelingen av DIP-midler fikk Preforma og designbyrået Feed 600.000 kroner til utvikling av pasientens versjon av den digitale assistenten Perss. I søknaden referer de til forskning som viser at kvinnehelse er nedprioritert. Dette ønsker de å gjøre noe med.

«Juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og er et godt eksempel på hvordan designdrevet innovasjon kan bidra til å løse reelle samfunnsutfordringer,» skriver doga.no på sin nettside.


Søkelys på utviklingen

– Det er kjempeviktig for oss å få disse midlene fra DOGA. Vi er veldig takknemlige for alle offentlige midler vi får med oss på utviklingsreisen vår, sier Ræder.

Tidligere har de også fått midler fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge og de fikk også tidlig inn inntekter fra kunder.

Så langt har Preforma klart å utvikle Perss uten å hente inn kapital fra eksterne investorer

– Vi har hatt et ønske om å beholde kontrollen på utviklingen selv. Samtidig er det også et privilegium at det har vært mulig for oss å fokusere på utviklingen av produktet, og ikke bruke ressurser på å hente inn investorer, sier Ræder.


Glødende engasjement for kvinnehelse

Du trenger ikke snakke lenge med denne dama før du forstår at hun har et glødende engasjement for kvinnehelse. Nå gleder hun seg til å kunne sette fart på utviklingen av pasientversjonen.

– Som gynekolog ser jeg at damer gå i årevis med plager som lett kunne vært behandlet. Dette påvirker livskvaliteten til kvinnene dramatisk, og for noen så mye at de slutter å jobbe eller avstår far sosiale aktiviteter, sier gynekologen.

Hun forteller om kvinner som føler at deres helsesituasjon blir bagatellisert eller at de selv ikke klarer å kommunisere sine plager til legen. Det er dette Perss skal hjelpe dem med.

– Her kan vi løse mange problemer på en gang. Vi kan gi kvinner bedre livskvalitet, løse et samfunnsproblem, bidra til effektivitet og kvalitet på helsetjenestene og ikke minst gi kontrollen over egen helse til kvinnene selv, sier Ræder.

Hun er glad for at spesialister, både med og uten avtale med det offentlige, fra hele landet bruker verktøyet og har nytte av løsningen. Målinger viser at legene som bruker Perss sparer 20 prosent av arbeidstiden. Tid er noe Ræder også har brukt mye av. Alle arbeidstimene gir likevel mening når hun ser effekten.

– Vi er spesielt takknemlig for alle pasientene våre, som har bidratt med erfaringer og hjulpet oss å tilpasse produktet best mulig til klinikken, avslutter hun.


Arkiv