"Uten disse nettverkene blir vi fort et strå som står og vaier i vinden alene. Gjennom EIRA har vi blant annet fått veldig fruktbare koblinger og stor hjelp med profesjonalisering av bedriften."
- Ingvald Grindheim, daglig leder i Grasp
Vis fakta

FAKTA

Selskap: GRASP AS

Etablert: 2017

Gründer:

Jørund Fjøsne,

Tor Gjøsæter,

Ingvald Grindheim

Tormod Opdal

Produkt: Grasp – en dagbok uten ord

Web: https://grasp.global/

HARD JOBBING: Ingvald Grindheim (i midten) er forberedt på hard jobbing framover for å nå de høye målene selskapet Grasp har satt seg. Han setter stor pris på gode nettverk av kunnskap og nyttige erfaringer. Her står han på stand under Helseteknologikonferansen 2021, og slår Ingvald Ingvald av en prat med Øyvind Grimsgaard (t.v.) fra Youwell og Joachim Vie (t.h.) fra Norse Feedback.

Lyse framtidsutsikter for Grasp

Selskapet har henta 6 millioner kroner og sikret videre drift og utvikling av sin kommunikasjonsløsning for akutte og kroniske smerter. Nå er de ansatte klar for å gripe nye utfordringer mot store mål neste år.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

– Nå har vi sikret drift de neste kvartalene. Vi har hovedsakelig henta kapital hos eksisterende aksjonærer, og prosessen har vært veldig positiv, sier Ingvald Grindheim.

Han er daglig leder i Grasp. Ved tidligere kapitalforhøyinger har selskapet brukt mye tid på prosessen, men slik var det ikke denne gangen.

– Jeg tror dette handler om flere ting. Vi har kjørt flere gode pilotprosjekt, kliniske studier og ikke minst har vi sendt inn søknad til Norges Forskningsråd Pilot Helse. Det har også vært til stor hjelp for vår profesjonalisering å delta i akseleratoren EIRA, sier Grindheim.

Han tror summen av all denne utviklingen selskapet har gått gjennom den siste tiden endelig begynner å bære frukter.


Ser mot nye mål

Lista over aktivitet i oppstartselskapet er imponerende lang:

  • de har pilotprosjekt ved sykehuset på Haukeland
  • en godkjent klinisk studie fra Sykehuset Østfold
  • fått patent på produktet
  • jobbet med videreutvikling og justeringer
  • deltar i EIRAccelerator
  • søker om midler gjennom Pilot Helse sammen med barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus

– Hva betyr det at dere har fått gjennomført denne kapitalforhøyingen?

– Alt. Vi trenger altså investorer som har tro på Grasp, både produktet og teamet, sier den daglige lederen.

Vi snakker sammen via Temas denne formiddagen. Det er ingen tvil om at Grindheim er i strålende humør over å kunne senke skuldrene et lite hakk.

– Jeg vet at jeg høres litt dramatisk ut nå, men slik er verden for oss oppstartsselskaper.

Selv om pilene peker oppover, er det langt fra tid til å lene seg tilbake. Han skal ut og rekruttere personell som kan være med å drive utviklingen framover. Nå venter beinhard jobbing for å levere på målene som er satt fram til neste emisjon.

– Vi har planlagt en større emisjon i andre kvartal neste år. Da er målet å hente 30 millioner.

Det er liten tvil om at dette selskapet setter fart for å vokse seg større. Dermed passer det perfekt inn i den digitale akseleratoren EIRA, som startet opp denne høsten.

MER OM GRASP: En elektronisk stressball for psykisk helse

EN TJENESTE FRA GRASP: Støtteverktøy for testing av nye løsninger levert gjennom Norwegian Smart Care Lab


Påfyll av kunnskap fra EIRAccelerator

Mellom alle målene som skal nås setter Grindheim stor pris på gode nettverk med «de rette folka», som han kaller det. Han legger ikke skjul på at det er krevende å ha ansvar for et oppstartsselskap som skal vokse seg større.

– Jeg tror det handler mye om tro, og jeg har veldig tro på Grasp og løsningen vi utvikler. Samtidig gjelder det å ha gode folk rundt seg, som gir deg de rette innspillene på veien, sier han.

Slike nettverk finner han blant annet i helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech, akseleratorprogrammet EIRA, VIS og Eitri.

– Uten disse nettverkene blir vi fort et strå som står og vaier i vinden alene. Gjennom EIRA har vi blant annet fått veldig fruktbare koblinger og stor hjelp med profesjonalisering av bedriften.

Det digitale vekstprogrammet er utviklet av Norwegian Smart Care Cluster i samarbeid med programmet i samarbeid med Validé, Aleap og Norway Health Tech. Målsetningen for programmet er at deltakerne skal få praktiske oppgaver som hjelper dem til å nå sine mål.

– Den første oppgaven vår gikk rett på arbeid med pitch og presentasjon av selskapet, noe vi hadde veldig nytte av når vi skulle hente penger. Ikke minst har vi fått en veldig spennende mentor i selskapet Roche, forteller Grindheim.

Han vet at ingenting kommer av seg selv, men nå er Grasp et steg videre for å gripe den framtida de har planlagt.

MER OM EIRA: – Dette er ikke et vekstprogram der deltakerne skal lytte og lære


Legen om Grasp

Per Øystein Opdal er fastlege ved Helsebanken Legekontor i Øystese, Chief Medical Officer og medlem av Advisory Board i Grasp. Han har forsket på overdiagnostikk og overbehandling ved UiB, og er en viktig ressurs for Grasp. Per Øystein har den kliniske erfaringen og innblikket, samtidig som han har strategiske ferdigheter.

– Jeg trigges av å kunne være der for hele mennesket: Alt fra å hjelpe små, syke barn med hoste, fjerne smertefulle fotvorter, til å følge alvorlig syke pasienter på deres siste reise. Min største motivasjon er å bidra til at mennesket kan se et håp i lidelsen, forteller Per Øystein.

Han mener Grasp er et verktøy som kan hjelpe både leger og pasienter til å få et bedre liv, siden den kartlegger momenter i sykdomsprosessen som det tidligere har vært lite innsikt i.

– Med Grasp kan du uttrykke hvordan du har det gjennom kroppen. Dersom du har vondt, klemmer du. Som lege får jeg da tilgang på når pasienten klemte, hvor hardt og hvor lenge. Dette er viktige aspekt ved pasienten sin sykdom som jeg ikke har hatt tidligere. Denne informasjonen vil være avgjørende for at vi kan hjelpe pasienten på en bedre måte. Pasienter får også mer eierskap til sykdommen sin gjennom Grasp, som er avgjørende for helse og helbredelse, sier Per Øystein.


Hvorfor investere i dette selskapet?

SAGA: – Saga Corporate Finance AS er glade for å kunne rådgi og støtte Grasp AS i sin innsamlingsstrategi. Grasp er et inspirerende selskap i tidlig fase som bidrar til den digitale transformasjonen av helsesektoren. GRASP vil gi pasienter mulighet til å kommunisere deres lidelser av kroniske smerter, psykiske helseproblemer og andre problemer til helsepersonell. Ingvald og Tormod er imponerende individer med et oppriktig ønske om å forandre verden til det bedre.

Grasp har inngått avtale med EGGS Design. De skal hjelpe selskapet å forstå og konkretisere brukerreisen, og hjelpe til med å visualisere verdien Grasp tilfører. Mari Gloppen Hunnes og Martine Akselberg Hatlebrekke er tjenestedesignerne som bidrar med sin kompetanse.

Dette sier de om samarbeidet: EGGS Design føler oss heldig som får jobbe sammen med Grasp - en så viktig og fremoverlent aktør som jobber hardt for å skape et nytt språk for følelsesregisteret vårt. Vi gleder oss til å jobbe sammen om å sikre at brukerne hele tiden er i fokus når produktet nå skal videreutvikles. Tjenestedesign er midt i blinken for å skape en helhetlig og god opplevelse for de som har nytte av Grasp i sin hverdag.

Gry Hege Ahlgren er en annen viktig aktør i selskapets nettverk, og styremedlem i Grasp. Gry Hege er Direktør i Helfo Kontroll, ytre etat av Helsedirektoratet. Hun er utdannet jurist, og har lang fartstid innenfor helse. Hun har tidligere erfaring fra helseforetak både innen somatikk og psykiatri, og brenner for god flyt, god kvalitet, med pasienten i fokus.

Gry Hege Ahlgren om Grasp: – Jeg har stor tro på at Grasp vil åpne muligheter for helseaktører og brukere av helsetjenester som vil gi ønskede effekter. Innovasjon er spennende og veien blir til mens man går. Det krever evne til å jobbe agilt, ta valg under usikkerhet, se muligheter og ikke minst at utviklingen skjer i tverrfaglig samarbeid med høy kompetanse. Det er inspirerende å bidra inn et miljø hvor motivasjon for innovasjon og utvikling i et brukerperspektiv er en vesentlig driver.

Arkiv