Støtteverktøy for testing av nye løsninger

En dagbok uten ord. Bruk Grasp som et støtteverktøy for å måle effekten av en idé.

Tjenestepakken leveres av: Grasp

Grasp er et verktøy for å registrere, kartlegge og kommunisere følelser på en ny, innovativ måte. Ved å registrere og hente subjektive data og hendelser hos en pasient innenfor både akutte og kroniske tilstander får man en bedre forståelse av pasientens tilstand og aktivitet, og hva som virker eller ikke.

Verktøyet kan i denne tjenestepakken brukes som et støtteverktøy ved testing av en idé. Bedriften kan følge med på data som kommer inn fra de ulike deltakerne, og bruke den akkumulerte dataen som grunnlag for fremtidig utvikling og retning.

Mer informasjon om hva som tilbys i tjenestepakken finner du HER.

Pris på forespørsel.