"Vi har testet løsningen vår sammen med helsepersonell, i deres hverdag, deres omgivelser og deres utfordringer."
- Henriette Bjørn, daglig leder og medgrunnlegger av ShieldME
Vis fakta


VOKSER: Henriette Bjørn er medgrunnlegger og daglig leder av selskapet ShieldME. Gjennom konkrete oppgaver i vekstprogrammet EIRA jobber selskapet målrettet med utvikling og vekst.. (Foto: Privat)ShieldME:

  • utvikler løsninger for monitorering på sykehjem
  • selskapet bygger en AI-drevet pasientbehandlings- og overvåkingssystem for sykehjem
  • systemet kombinerer smart sensorteknologi, maskinvare og programvare for å levere nøkkelinnsikt i en mobilapp

VEKSTPROGRAMMET EIRA:

  • ShieldME er et av selskapene som deltar i EIRA, og testen var en del av programmet
  • Testen ble gjennomført i regi av Norwegian Smart Care Lab i samarbeid med Fagskolen Rogaland

EIRAccelerator: Den digitale akselerator for helsenæringen

NORWEGIAN SMART CARE LAB:

  • Et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi
  • Er med i hele innovasjonsløpet
  • Ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger, og aktører som ønsker å ta løsningene i bruk

NSCL: Full oversikt over Norwegian Smart Care Lab får du her

HJELPEREN: - Vi hjelper deg å teste morgendagens velferdsteknologiske løsninger. (Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster og Lab)
TEST: Her forklarer Camilla Finnseth fra Norwegian Smart Care Lab senarioet som skal testes. ( Foto: Turid Gunstead, lærer ved Fagskolen Rogaland)

Utvikler løsningen sammen med helsepersonell

Selskapet ShieldME utvikler løsninger for monitorering på sykehjem. Målet er å løse ekte problemer på en enkel måte. Derfor er test sammen med helsepersonell en viktig milepæl.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig, Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Turid Gunstead, lærer ved Fagskolen Rogaland

– Gjennom Smart Care Lab har vi testet løsningen vår sammen med helsepersonell, i deres hverdag, deres omgivelser og deres utfordringer. Vi har fått verdifulle erfaringer og tilbakemeldinger på brukervennlighet i løsningen. Dette er en viktig milepæl for vår produktutvikling! Løser vi ekte problemer? Ja!

Det sier Henriette Bjørn, daglig leder og medgrunnlegger av ShieldME. Norwegian Smart Care Cluster sin egen lab satte opp testen i samarbeid med Fagskolen Rogaland. Testen er en del av vekstprogrammet EIRAccelerator, som ShieldME deltar på.

– Vi er veldig førnøyde med å få denne muligheten via EIRA, sier Bjørn.

Sammen med resten av teamet i ShieldME bygger hun en AI-drevet pasientbehandlings- og overvåkingssystem for sykehjem. Målsetningen er å løse mange av problemene pleiepersonell står overfor i dag. Systemet kombinerer smart sensorteknologi, maskinvare og programvare for å levere nøkkelinnsikt i en mobilapp som vil sikre høyere kvalitet på omsorg og mindre press på helsepersonell.

Selskapet hadde behov for en funksjonstest av løsningen, før de satte i gang med en større test på sykehjem. For dem var det avgjørende å få en gjennomgang av bruksanvisningen og om produktet er forståelig.

LES OGSÅ: Mindre voksesmerter med vekstprogrammet EIRA

Brukerperspektivet reduserer risiko

Testen ble gjennomført i regi av Norwegian Smart Care Lab i samarbeid med Fagskolen Rogaland. Løsningen til ShieldME ble testet av elever ved voksenopplæringen for helsefagarbeidere. Disse elevene jobber allerede ute i helsetjenesten, og har god innsikt i den praktiske hverdagen på sykehjem.

– Jeg synes det var veldig spennende å få et innblikk i hvordan sluttbrukerne resonnerte. De delte kunnskap rundt hva som ville være best mulig håndtering av hver situasjon. Samtidig fikk vi vite hvordan vår teknologi bidro til å gi informasjonen de trengte for å gjøre prioriteringer raskt, sier Bjørn.

Marit Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab, har lang erfaring med innovasjon og teknologiutvikling, ikke minst har hun tidligere ledet inkubatorvirksomheten til Validé AS. Hun vet en hel del om hvor travelt det er å utvikle en bedrift, og ikke minst hvor viktig det er å ta seg tid til å verifisere hypotesene sine.

– Det er viktig å få svar på uavklarte faktorer, ting selskapet antar og ikke vet sikkert. Svaret finner vi ved å gjennomføre tester. I mange tilfeller er det viktig å ha med brukere for å finne de riktige svarene, sier hun.


SENARIO: Her tester morgendagens helsepersonell morgendagens velferdsteknologi fra ShieldME. (Foto: Turid Gunstead, lærer ved Fagskolen Rogaland)


Når alle lærer noe

Fagskolen Rogaland har bygd opp en imponerende øvelsesavdeling, som passer perfekt til å gjennomføre tester og simuleringer. Samarbeidet mellom klyngen og fagskolen er tett, noe begge parter vinner på.

– Jeg opplever det som en veldig god løsning for både for store og små sykehjem. Den gir mulighet til å se sammenhenger, få god oversikt og fange opp ting. Jeg og elevene var veldig begeistra for løsningen, sier Turid Gunstead, lærer ved Fagskolen Rogaland.

Hun hadde ansvar for klassen som deltok i testen av løsningen til ShieldME. Læreren ser mange positive sider ved at elevene får innsikt i det siste nye innen velferdsteknologi.

– Elevene hadde mange gode refleksjoner i forbindelse med testen. Det er utrolig spennende for oss å være aktivt med i utvikling av velferdsteknologi, sier læreren.

Gjennom slike aktiviteter får elevene se hvordan utviklingsprosessen er levende og basert på behovet i tjenesten. Ikke minst ser læreren verdien av å basere undervisningen på det nyeste innen velferdsteknologi.

– Jeg ser stor verdi av å være en nær samarbeidspartner klyngen og Norwegian Smart Care Lab. Sammen kan vi gjøre nyttige tester og simuleringer. På den måten lærer vi av hverandre.

VIL DU VITE MER? Norwegian Smart Care Lab er et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi. ​

Klar for neste steg

Læreren får støtte av avdelingsleder for helse og oppvekst ved skolen, Jone Johnsen.

– Vi må alltid være i forkant – slik at studentene våre møter forberedt til morgendagens oppgaver. Målet er en så praksisnær utdanning som mulig, der elevene i stedet for å høre skal gjøre, sier Johnsen.

Dette henger godt sammen med filosofien bak vekstprogrammet EIRA drevet av Norwegian Smart Care Cluster i samarbeid med Validé, Aleap og Norway Health Tech. Målet for opplegget i programmet at deltakerne skal jobbe og gjøre i stedet for å lytte og lære. Testen gjennomført på Fagskolen Rogaland er en del av dette programmet.

– Jeg var positivt overrasket over de veloverveide tankerekkene og hvor raskt elevene satte seg inn i ShieldME sin løsning. Testen gav oss et tydelig svar på at dette er en løsning som vil komme helsepersonell til gode, og at de raskt forstår hvordan de skal bruke løsningen, utdyper Bjørn.

EIRA-programmet starter med en kartlegging av bedriftene. Der bedriftene får se hvor de har sine svakheter for å få til ønsket skalering.

– Vi søker etter områder som er litt svake i forretningsmodellen. For så å skreddersy en test der de kan styrke sine svake områder, forklarer lederen av Norwegian Smart Care Lab.

Hagland trekker fram hvordan testing reduserer risiko, og ikke minst kan bidra til at investorer kjenner seg tryggere på sin investering i selskapet.

– Et selskap fremstår alltid mer solid når det foreligger tester som viser at løsningen fungerer slik den skal og er i henhold til krav. Jeg synes det var veldig fornuftig og lurt av ShieldME å gjøre en slik test, før de skal gang med en operativ test ute i tjenesten, sier Hagland.

NYSGJERRIG PÅ UTDANNING? Sjekk ut Fagskolen Rogaland sine tilbud

KONTROLL: Her testes administrasjonsløsningen ut. (Foto: Turid Gunstead, lærer ved Fagskolen Rogaland)
Arkiv