Time kommune

www.time.kommune.no/

KONTAKTPERSON
Espen Kverneland
9110 8746

Time kommune

Time er en kommune i Rogaland som ligger på Midt-Jæren.

Time kommune sin visjon er Trygg og fremtidsrettet.

Kommunen ligger på Jæren med Bryne som administrasjonssentrum og hadde 17 897 innbyggere pr. 01.01.2014.

Landbruket og husdyrholdet er betydelig i kommunen.

Time har et allsidig næringsliv, med industri, jordbruk og servicenæringer som de viktigste.

Time kommune satser på velferdsteknologi

Innen 2020 har alle kommuner i Norge som mål å ta i bruk velferdsteknologi i omsorgstjenesten. Time kommune er allerede i gang med sin aktive satsning på innføring av løsninger som kan gjøre livet enklere for brukerne.

Time Kommune

Arkiv