Time kommune

Time er en kommune i Rogaland som ligger på Midt-Jæren.

Time kommune sin visjon er Trygg og fremtidsrettet.

Kommunen ligger på Jæren med Bryne som administrasjonssentrum og hadde 17 897 innbyggere pr. 01.01.2014.

Landbruket og husdyrholdet er betydelig i kommunen.

Time har et allsidig næringsliv, med industri, jordbruk og servicenæringer som de viktigste.