Tigeni AS

www.tigeni.com/

KONTAKTPERSON
Richard Mansfeldt Asheim
90948950

Tigeni AS

Digitale tjenester innen forebyggende helse. Tigeni utvikler digitale helsetjenester for å kunne overvåke egen helsetilstand, tilrettelegge for hjemmebehandling og forebyggende helsearbeid.

Ved bruk av våre løsninger med hjemmetester i kombinasjon med pulsklokkedata samler vi inn helsedata og formidler dette videre i Tigeni appen til sluttbruker, eller til behandlernes/samarbeidspartneres egne digitale løsninger. Vi tilbyr nyskapende løsninger som avlaster fastlegetjenester, effektivisere privat/offentlig helsevesen og bidra til økonomisk og verdibasert bærekraft.

Om Tigeni

Tigeni er utvikler og leverandør av digitale helsetjenester for å kunne overvåke egen helsetilstand samt løsninger for forebyggende helsearbeid og hjemmebehandling.

Vi tilbyr løsninger for å legge til rette for forebygging, tidlig diagnostisering av livsstilssykdommer og overvåking av kroniske diagnose.

Med hjemmetester og digitale løsninger fra Tigeni ser vi etter å avlaste både pasient og helsevesen, og samtidig stimulere brukeren til å bli mer delaktig i eget pasientforløp og helse.

Data fra pulsklokker eller andre bærbare teknologier kan gi nyttig informasjon om helseproblematikk og nødvendige tiltak. Dette kan også være en viktig kilde til forebygging av sykdommer og en sterk motivasjonsfaktor for bruker til vedlikehold av en god helse. Sammen med resultater fra blodprøvene vil dette kunne gi et bedre helhetsbilde for å finne eventuelt nødvendige tiltak.

Tigeni tilbyr sine løsninger til bedriftshelse leverandører, forsikringsselskaper og offentlige/private helseleverandører.

Garmin Blogg: https://www.garmin.com/en-GB/blog/health-management-from-home-remote-solutions-from-garmin-and-tigeni/

Arkiv