USHT Hordaland

www.bergen.kommune.no/utviklingssenter

USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Vi jobber med tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, videreutvikler praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, kompetanseutvikling for ansatte, og tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList