USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Vi jobber med tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, videreutvikler praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, kompetanseutvikling for ansatte, og tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene.