Agder fylkeskommune

agderfk.no/

KONTAKTPERSON
Benny Andre Johansen
90151372

Agder fylkeskommune

Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som vil arbeide med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for:

  • 18 videregående skoler med over 11 000 elever
  • 3 000 løpende lærekontrakter
  • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
  • SMI-skolene i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinske institusjoner)
  • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
  • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
  • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder
  • et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner og 3 000 ansatte
Arkiv