Agenda Vestlandet

www.agendavestlandet.no/

KONTAKTPERSON
Frode Nergaard Fjeldstad
99152515

Agenda Vestlandet

Vestlandet er Norges største vekstmotor, og regionen spelar ei kritisk viktig rolle i den omfattande omstillinga som landet vårt no står ovanfor.

Difor har Sparebanken Vest oppretta stiftinga Agenda Vestlandet, og øyremerkt 300 millionar kroner til satsingar innan berekraft og grøn omstilling.

Vestlandet har et sterkt miljø innenfor helse, og det kan skapes mange nye grønne arbeidsplasser i denne næringen de neste årene. Nettopp derfor støtter Sparebanken Vest gjennom Agenda Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør for Operasjonelle Tjenester i Sparebanken Vest.


Arkiv