Strand kommune

www.strand.kommune.no/

KONTAKTPERSON
Ole Andre Straume
48 99 74 36

Strand kommune

En Ryfylkekommune med kort vei til Stavanger og nord Jæren.

Strand er den største kommunen i Ryfylke med sine 12600 innbyggere.

Arkiv