STUDIO X AS

www.studiox.no/

KONTAKTPERSON
Jostein Flatin
40224056

STUDIO X AS

Studio X hjelper både startups og etablerte bedrifter med konseptutvikling, UX-design og utvikling av skreddersydde apper og systemer.

Vi elsker å jobbe med tech-startups som brenner for å komme ut med sin tjeneste og har et tett samarbeid med mange startup-miljøer. Vårt mål er å være en langsiktig tech-partner som er en del av din reise fra konseptutvikling til global skalering.

Ærlighet, tillit og engasjement

Det er viktig for oss å ha åpen og ærlig kommunikasjon for å sikre at våre kunder alltid er oppdatert på fremdriften og utfordringene i prosjektene vi jobber med. Vi mener at dette er nødvendig for å sikre et godt og langsiktig samarbeid. Til tross for at vi jobber på tvers av mange ulike bransjer, har vi de siste årene opplevd en økning av prosjekter knyttet til helse. (MedTech) Det er både givende og spennende å kunne bidra med kunnskap og erfaring innen helserelaterte applikasjoner og systemer.

Forprosjekt – Kritisk fase

Gjennomføring av et forprosjekt er nok den viktigste og mest kritiske fasen i utvikling av en applikasjon eller et system, og danner et solid fundament for hele prosjektet. Det fastsetter målene, definerer omfanget, og øker sannsynligheten for å lykkes. Uten dette fundamentet kan man lett avvike fra den opprinnelige visjonen og bomme på målet. Det kan variere noe hva et forprosjekt inneholder, men i hovedsak bør det inneholde en funksjonell/teknisk beskrivelse, appdesign (UI/UX), strategi og rådgivning knyttet til teknologi og en prototype for å gi en grunnleggende forståelse av appen eller systemet. Resultatet vil bl.a. bli benyttet i forbindelse med estimering av utviklingsfasen, trygge felles forståelse for hva som skal utvikles, i tillegg til at kunden kan benytte en klikkbar prototype til presentasjon av idé og konsept ovenfor mulige investorer, søknad om støtte el.l.

Vi ønsker at du skal lykkes

Ett av våre viktigste mål er å utvikle solide applikasjoner og systemer som bidrar til vekst for våre kunder.

Generell VIDEO: Intro_SX_Apputvikling_2.mp4 on Vimeo

VIDEO om forprosjekt: Forprosjekt_rune (vimeo.com)

Arkiv