Løsninger:
Fagskolen Rogaland avd. SOTS

Fagskolen Rogaland omfatter alle fylkeskommunale fagskoletilbud. Skolen har to lokasjoner: Stavanger offshore tekniske skole som tilbyr helse- og omsorgsfag, samt tekniske utdanninger. På Karmsund tilbys maritim fagskoleutdanning.

www.fagskolenrogaland.no
Fagutvalget Curie - Fagutvalget for Medisinsk Teknologi

Fagutvalget Curie er bindeleddet mellom "siv.ing i medisinsk teknologi"-studentene ved UiB og næringslivet

www.linkedin.com/company/curieuib/
Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

www.forskningsradet.no/
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi skaffer til veie kunnskap om e-helse.

www.ehealthresearch.no
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

www.norceresearch.no/
NTNU Helse

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

www.ntnu.no/helse
SESAM

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

sus.no/sesam
Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/helse/#/
Universitetet i Agder - Senter for eHelse

Senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen

www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet har om lag 1200 medarbeidarar, ca 1900 studentar og er med sine over 500 PhD-kandidatar ein av dei største bidragsytarane til forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen.

www.uib.no/med
Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har cirka 17000 studentar og 1900 tilsette. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsretta utdanning, forsking og formidling av kunnskap med høg internasjonal kvalitet.

www.usn.no/
Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

www.uis.no
VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

www.vid.no
Arkiv