Fagskolen Rogaland avd. SOTS

www.fagskolenrogaland.no

KONTAKTPERSON
Jone Johnsen
99435110

Fagskolen Rogaland avd. SOTS

Fagskolen Rogaland omfatter alle fylkeskommunale fagskoletilbud. Skolen har to lokasjoner: Stavanger offshore tekniske skole som tilbyr helse- og omsorgsfag, samt tekniske utdanninger. På Karmsund tilbys maritim fagskoleutdanning.

Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev eller tilsvarende realkompetanse (minimum fem år). Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og er en del av tertiærutdanningen. En fagskoleutdanning skal være direkte koblet til arbeidslivets behov, og mange av skolens tilbud har blitt etablert etter ønske fra bedrifter og næringsliv i regionen. Slik er det også med utdanningstilbudet innen velferdsteknologi, som skolen har søkt godkjenning om å starte. Foruten denne utdanningen, tilbys andre fordypninger inne helse som;

  • psykisk helse og rusarbeid
  • helse, aldring og aktiv omsorg
  • kreftomsorg og lindrende pleie

Øvrige fagretninger er:

  • Bygg og anlegg
  • Elektro
  • Maritime fag
  • Petroleum
  • Teknikk og industriell produksjon

Innen elektro tilbyr vi bl.a. automatisering. I denne utdanningen tilbyr vi spesialisering i velferdsteknologi. Her er tema som innovasjon, etikk, drift og vedlikehold.

Arkiv