EY Norge

www.ey.com/no/no/home

KONTAKTPERSON
Finn Holm
901 95 907

EY Norge

Vi hjelper aktører i helsesektoren med å levere bedre og mer effektive pasienttjenester, slik at vi sammen bygger morgendagens helsesektor.

Bedre og mer effektive pasienttjenester for morgendagens helsesektor

Over hele verden er helsesektoren under utvikling i møte med en aldrende befolkning, økt utbredelse av kroniske sykdommer samt økte krav til behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. Disse utfordringene må håndteres samtidig med den digitale innovasjonen. Teknologi gir store potensielle muligheter, men krever også endringer i måten vi arbeider på. Endringene krever at pasienter, kunder, tilbydere, myndigheter og forskningsinstitusjoner tenker nytt om helsetjenester slik vi kjenner dem i dag. En samarbeidende tilnærming vil være nøkkelen for å sikre bærekraftige helseløsninger av høy kvalitet som samtidig er kostnadseffektive.

Helsesektoren er en av de viktigste og største sektorene til EY. Vi har tung erfaring fra en rekke prosjekter, og har i tillegg flere ansatte med helsefaglig bakgrunn. Vi har levert tjenester og rådgivning til samtlige av landets regionale helseforetak, en rekke lokale helseforetak og kommuner. Vi har også levert tjenester og rådgiving til styrende instanser som helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, samt andre støttende aktører som leverer helsetjenester, eksempelvis Sykehuspartner HF, Sykehusbygg HF og Pasientreiser HF.

Hos EY er vår målsetning «building a better working world». Innsikten og kvalitetstjenestene vi leverer er med på å bygge pålitelighet og tillit –både for våre ansatte, våre kunder og våre lokalsamfunn. Våre tverrfaglige team arbeider hver dag for å hjelpe kundene våre med å utnytte nye muligheter og samtidig håndtere risiko. EY tilbyr tjenester innen helse på tvers av alle våre serviceområder: fra revisjon og regnskap, til skatt, risiko, internrevisjon, IT-sikkerhet, og strategi. Vi er stolte av å samarbeide med andre – både offentlige og private kunder og samarbeidspartnere – til å bruke vår kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å oppnå solide resultater og skape positive endringer.

Et utvalg av våre tjenesteområder inkluderer:

  • Program- og prosjektledelse- For å sikre fremdrift og at prosjektene leverer på målsetning
  • Digitale og IKT-løsninger- For å benytte ny teknologi til å jobbe smartere
  • Tjenestedesign- For å skape tjenester med pasientene i fokus
  • Prosessforbedring og Lean- For å skape økt kvalitet i pasientbehandlingen og best mulig pasientflyt
  • Analyse, utredning og kartlegging- For å benytte data og innsikt for å sikre gode resultater og tjenester
  • Gevinstrealisering- For å sikre målbare og varige resultater
  • Økonomi- og planleggingsløsninger- For å sikre forutsigbarhet og riktig kostnadsnivå

EY:

– EY vil utvikle helsesektoren i Norge

Når et av verdens største kompetansehus setter seg ambisjoner er de naturlig nok høye. EY vil løfte helsesektoren i Norge inspirert av egen visjon, om å bygge en bedre arbeidshverdag.

Ey Finn Holm 3890

Arkiv