"Vi ønsker ikke bare å fornye helsesektoren – vi vil være med på å bygge den opp på nytt!"
- Finn Holm, ansvarlig for helse i EY Norge
Vis fakta

Selskap: EY

Produkt/tjeneste: Rådgivning, revisjon, transaksjoner forretningsjus, skatt og avgift

Web: https://www.ey.com/no_no

Ønsker du en uforpliktende prat om hvordan EY kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med:

Finn Holm

mob: 901 95 907

e-post: finn.holm@no.ey.com

– EY vil utvikle helsesektoren i Norge

Når et av verdens største kompetansehus setter seg ambisjoner er de naturlig nok høye. EY vil løfte helsesektoren i Norge inspirert av egen visjon, om å bygge en bedre arbeidshverdag.

"Vi hjelper aktører i helsesektoren med å levere bedre og mer effektive pasienttjenester, slik at vi sammen bygger morgendagens helsesektor." Det er selskapets mål for sitt arbeid innen helse.

Med 280.000 ansatte over hele verden, og av disse 8.000 som jobber med helse, har EY virkelig noe å slå i bordet med.

– Vi har en global helsegruppe som deler kunnskap og erfaringer over alle verdens land. De arbeider innen alle mulige tjenestereiser, forteller Finn Holm. Han har ansvar for helse i EY Norge.

Klyngearbeid fremmer utvikling

Selskapet er en av de største aktørene innen rådgivning, transaksjoner, revisjon, skatt og avgift. Så hva trekker en slik gigant mot medlemskap i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster?

– Vi ønsker å være med å utvikle helsesektoren i Norge. Det er motivasjonen vår for å være med i klyngen. Vi har visjonen: Building a better working world. I lys av den ønsker vi å bidra i en slik setting, sier Holm.

Han viser til at EY kan bidra med mye inn til sektoren. Selskapet har bred global kunnskap innen helse og helseprosjekter, og nå ønsker de å bli enda bedre kjent med bredden av helseaktører.

– Teknologiutviklingen rettet mot helse er noe vi er spesielt opptatt av. Vi har en stor gruppe som jobber med teknologi innen helsesektoren, men driver også mye med mer tradisjonelle forbedringsprosjekter, som for eksempel LEAN, forteller Holm.

Selskapet har kontorer fordelt over hele Norge med hovedvekt på Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

De viktige brikkene i samfunnet

– Det hele handler om at vi ønsker å jobbe med de kundene som bidrar i samfunnet. Både offentlig sektor og helse er en viktig del i det. EY bidrar også gjennom å støtte gode formål. En av våre samarbeidspartnere er Sykehusklovnene, der vi hjelper med prosjektgjennomføring og pengestøtte, sier Holm

En del av konsulentene i selskapet stiller blant annet også som ekstrahjelp ved videregående skoler.

– Vårt store ønske er å hjelpe alle sektorer til å bli bedre for både de ansatte og for brukere av tjenestene, understreker han.

For et veletablert selskap som EY er vekst alltid en målsetning. Samtidig skal de jobbe beinhardt for å løse utfordringene kundene står overfor på best mulig måte.

En endret hverdag etter covid-19

– Covid-19 påvirker næringslivet og samfunnet på alle plan, mens helsesektoren verden over «stresstestes». Virksomheter innen helsesektoren og andre sektorer må nå håndtere vanskelige utfordringer, og dempe skadevirkningene av situasjonen. Hos EY tar vi også våre forholdsregler, men fortsetter å gi råd og betjene våre kunder, sier Holm.

EY bidrar hos små og store, offentlige og private virksomheter, til å håndtere utfordringene i hverdagen ved blant annet:

· kapasitets- og bemanningsstyring for kartlegging og optimal utnyttelse av tilgjengelig personell

· logistikk tilknyttet blant annet koordinering av utstyr

· PMO/prosjektledelse

· teknologi og optimal bruk av tilgjengelige digitale løsninger/verktøy

· likviditetsstyring og kostnadskutt

· analyser som scenario og konsekvensanalyser for å sikre god beslutningstaking

· ekstra ressurser for å frigjøre kapasitet i ledelse og administrasjon

· prosjektledelse og implementering for selskaper som opplever økt etterspørsel

Arkiv