Extensor AS

www.extensor.no

KONTAKTPERSON
Børge Johansen
95027779

Extensor AS

Extensor AS er en av Norges ledende leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

Extensor AS inngår i KERNEL-konsernet som er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet.Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellittkontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim, Tromsø, Laukvik og Thailand er vi totalt nærmere 360 ansatte.

Arkiv