Fagutvalget Curie - Fagutvalget for Medisinsk Teknologi

www.linkedin.com/company/curieuib/

KONTAKTPERSON
Karolina Berg
96656412

Fagutvalget Curie - Fagutvalget for Medisinsk Teknologi

Fagutvalget Curie er bindeleddet mellom "siv.ing i medisinsk teknologi"-studentene ved UiB og næringslivet

Curie er fagutvalget for sivilingeniørprogrammet Medisinsk Teknologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Formålet til organisasjonen er å skape et godt sosialt og faglig miljø på studieprogrammet. Curie arbeider for å knytte kontakt med næringslivet for å gjøre studentene våre aktuelle og interessante på arbeidsmarkedet. Utdanningen i medisinsk teknologi kombinerer tverrfaglig kompetanse med mulighet for spesialisering. Studentene opparbeider seg kompetanse innen fysikk, matematikk, kjemi, maskinlæring, AI, og dataanalyse, i tillegg til kunnskap innen medisin og helsefag.

Arkiv