NTNU Helse

www.ntnu.no/helse

KONTAKTPERSON
Magnus Steigedal


NTNU Helse

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

Satsingsområdets aktiviteter organiseres i tre temaområder:

  • Helsefremming, forebygging og myndiggjøring
  • Diagnostikk og terapi
  • IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester

Disse temaområdene har utspring i sterke forskningsmiljø ved NTNU.

NTNU Helse har som mål å bidra til å utvikle nye fagmiljø og ny kompetanse, med særlig vekt på bærekraftige helsetjenester og bidra til å bedre global helse.

Arkiv