Novartis Norge AS

www.novartis.no

KONTAKTPERSON
Åslaug Dale Tertnes
91864638

Novartis Norge AS

Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren.

Novartis er et av Norges største legemiddelselskap. I Norge er vi først med nyskapende celle- og genterapier.

Novartis ønsker å tenke nytt rundt partnerskap. Vi vil inngå partnerskap for blant annet å lære mer om behandlingsområdene våre, og for å bidra til bedre rammebetingelser som kan skape bedre pasientbehandling.

Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Basel, Sveits, og Novartis Norge ledes av daglig leder Veronika Barrabés.

For mer informasjon se denne video!

Arkiv