NYBY AS

nyby.no/

KONTAKTPERSON
Fredrik Gulowsen
91889494

NYBY AS

Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier.

Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene.

Airbnb har revolusjonert hotell og reiselivsnæringen. I USA har appen Über tatt over store deler av taxibransjen. Og for mange har Tinder revolusjonert hvordan de kommer i kontakt med nye mennesker. At digitalisering kan være en driver for endring er det liten tvil om. Velferdsappen Nyby vil være litt annerledes – den ønsker ikke å ta over, eller erstatte – for Nyby er målet å ruste det nordiske velferdssamfunnet for fremtidens utfordringer.

- Vi har sett at det er enorm kraft i digitale plattformer. For at velferdsmodellen skal fortsette å være relevant og overleve i fremtiden, så må vi utnytte den digitale plattformen fullt ut. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer verdiene i den nordiske modellen, sier Nyby-gründer, Fredrik Gulowsen.

Enkelt forklart er Nyby en app som skal gjøre det lettere å sette folk med ulike velferdsbehov i direkte kontakt med de riktige ressursene. For eksempel kan appen koble en pensjonist med krav på hjemmehjelp direkte opp mot omsorgsarbeidere og frivillige.

- Vi har en velferdsmodell i ubalanse hvor vi har økt behov – særlig på grunn av eldrebølgen – men samtidig flere som faller utenfor. Det Nyby gjør er å gjøre behovene synlige for de ledige ressursene. For eksempel hvis noen har behov for en besøksvenn kan vi koble dem opp mot ressurssterke pensjonister, NAV-brukere på aktivitetsplikt, nabolag, og organisasjoner. Nyby er en digital plattform som kobler mangfoldet av behov med mangfoldet av ressurser, sier Gulowsen.

Fredrik Gulowsen


Kvalitetssikret og kompetansekrav

Ikke hvem som helst kan registrere seg i Nyby. Appen baserer seg på samarbeid med kommuner og eksiterende organisasjoner.

- Hvis jeg har et behov, så tar jeg kontakt med kommunen, eller en frivillig/privat organisasjon. Så er det kommunen/organisasjonen som bestemmer hvilke tjenester jeg kan ønske meg. Deretter dukker mine ønsker opp på Nyby, og blir synlige for både organisasjonen jeg kontaktet, og andre organisasjoner de samarbeider med, forklarer Gulowsen.

Organisasjonene kan selve bestemme hvilke aktiviteter som skal organiseres gjennom Nyby. Målet er at frivillige og brukere kan bli mer selvorganiserende, og å gjøre det lettere å samarbeide på tvers av kommuner og organisasjoner.

- Nyby er rett og slett en felles plattform hvor kommunene og organisasjonen kan løse felles utfordringer - og gjøre ting mer effektivt enn i dag, sier Gulowsen.

Ifølge Nyby-gründeren vil appen også ivareta dagens kompetansekrav.

- Kompetansekravene er innlagt i systemet og brukerne kvalitetssikres. Man kan bare tilby tjenester man har kompetanse på. Vi har snakket med godt over tusen mennesker for å lage en løsning som kombinerer enkelhet for brukerne med kompleksiteten i denne sektoren, forklarer han.

Pilotprosjekter

Nyby er et team på ti personer, som har jobbet i cirka to år med å utvikle appen. Gjennom hele utviklingen har Nyby vært i tett kontakt med kommuner og organisasjoner.

- Da vi først begynte startet vi ikke med å utvikle produktet, men med å kontakte kommunene. Det er veldig kult at de tar litt risiko, og vil være med å utvikle noe nytt. Vi har snakket både med det offentlige, og med private og veldedige organisasjoner – slik har vi fått testet at det er både bevist og reell interesse for produktet, forteller Gulowsen.

I vår har de kjørt mange mindre pilotprosjekter i samarbeid med ulike bydeler og organisasjoner.

- Vi har lært mye gjennom våren, og oppdatert produktet i sommer. Så skal vi kjøre piloter i større skala denne høsten, sier Gulowsen.

I høst skal produktet testes i tre bydeler i Oslo, i tillegg er det flere kommuner som venter på å komme i gang. Målet er å gjøre Nyby til et best mulig produkt.

- Det som gjelder nå er å få monstersuksess i de kommunene vi har pilotprosjekter. Så skal vi skalere etter det, men vi skalerer ikke før produktet er ordentlig bra. Vi har som sagt holdt på i nesten to år, men vi har ikke gjort noe offentlig før i vår – vi har ikke hatt nettside en gang. Målet er å gjøre Nyby best mulig først, sier Gulowsen.

Ifølge Gulowsen er det viktig at denne type digitalisering utvikles her i Norge.

- Vi må utvikle oss for fremtiden, og samtidig ivareta verdiene i den nordiske modellen. Hvor velferd er finansiert av det offentlige, og det er politisk bestemt hvor mye som skal være offentlig, og hvor mye som skal være privat. Derfor er det viktig at vi gjør dette her - ikke i Silicon Valley. Vi har for eksempel vært i tett dialog med fagforeninger, slik at vi kan skape en modell som blir bedre for de fleste – uten at det blir verre for noen, sier han.

Godt klyngesamarbeid

Ifølge Gulowsen har Nyby dratt god nytte av å være med i klyngen.

- Absolutt, det gir veldig mye å være med i klynger. Det er givende å være med i miljøer som tenker likt. Vi holder til i Oslo, men det er mye om skjer på Vestlandet som ikke skjer i Oslo. Gjennom NSCC har vi også blitt kjent med Alder, sier han

Alder, som også er medlem av Norwegian Smart Care Cluster, er et Stavanger-basert selskap som jobber med å utvikle smarte verktøy for å forenkle frivillig arbeid og innsats.

- Begge parter er veldig enige om at vi ikke har konkurrenter i denne bransjen, vi jobber alle for å gjøre velferdsstaten bedre. Så vi har snakket en del sammen om hva de kan gjøre som vi ikke trenger å gjøre, og om hva vi kan gjøre som de ikke trenger å gjøre. I tillegg har vi søkt om midler til et samarbeidsprosjekt, forteller Gulowsen.

For Nyby og Gulowsen er det ikke tvil om hva som er det ultimate målet med utviklingen av nye digitale produkter.

- Målet er å utnytte kraften i digitaliseringen, kombinert med verdiene som ligger til grunn for den nordiske velferdsmodellen. Sagt helt tabloid er målet å redde velferdssamfunnet, avslutter han.

Arkiv