Okse AS

okse.no/

KONTAKTPERSON
Knut Hæhre
977 64 213

Okse AS

Okse er et norsk og uavhengig UX- og designbyrå.

Vi løser kompliserte problemer ved hjelp av brukersentrert design.

Okse er et UX-byrå som hjelper bedrifter å jobbe brukersentrisk. Vi analyserer brukeropplevelsen og designer løsninger som imøtekommer brukernes virkelige atferd og behov.

Arkiv