Universitetet i Stavanger

www.uis.no

KONTAKTPERSON
Bjørg Oftedal
51834163

Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

Fokuset på velferdsteknologi er særlig sterkt innen Institutt for helsefag og forskningssenteret Centre for IP-based Service Innovation (CIPSI). UiS har et stort internasjonalt nettverk som arenaprosjektet vil kunne trekke på.

Prekubator TTO er UiS sitt redskap for å fange opp forskningsideer som kan utvikles og brukes i samfunns- og næringsliv. Ipark AS driver inkubatorvirksomhet, som er en oppstarthjelp for nyetablerte bedrifter.

UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Sampelet mellom UiS og arbeidslivet er mangfaldig og mangearta.

Den faglege verksemda ved UiS er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS Pluss er universitetet si eining for etter- og vidareutdanning.

Mange av dei eksternt finansierte forskingsaktivitetane skjer i samarbeid med vårt forskingsinstitutt, International Research Institute of Stavanger (IRIS). Det er òg fleire senter for forsking som er knytt saman i overbygginger mellom UiS og IRIS og andre aktørar.

Digitalize or Die

Fikk 10 millioner til helseinnovasjon fra Norges Forskningsråd

FORSKNING:

Digitale helsetjenester – for hvem?

Ny teknologi er i ferd med å revolusjonere helse- og velferdstjenestene. Men hvordan unngå at pasientene blir passive mottakere uten innflytelse på egen hverdag?

Dsc04347

UTDANNING:

NSCC-medlemmer foreleser for masterstudenter

Tre medlemsbedrifter i NSCC er utfordret til å dele sine historier, erfaringer og teknologiske løsninger for masterstudenter til Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger (UiS).

Bjørg Oftedal Arild Kristensen

Masterstudenter i helsefag søker reelle problemstillinger fra næringslivet

Jobber din bedrift med en problemstilling som en masterstudent kunne ha forsket mer i? Da bør du melde deg på Forskningstorget 2018 som skjer på UiS 31. januar og 1. februar 2018.

Forskningstorget 2014 Asb 7507 1400Px Jpg Rw Large Art 1201

Samler forskning på helseteknologi

UiS, IRIS og SUS danner et forskningsnettverk som skal få fram bredden i helseforskningen i regionen og styrke den internasjonale satsingen.

Helseteknologi Ledere I Jpg Rw Large Art 1201

Arkiv