Universitetet i Stavanger

www.uis.no

Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

Fokuset på velferdsteknologi er særlig sterkt innen Institutt for helsefag og forskningssenteret Centre for IP-based Service Innovation (CIPSI). UiS har et stort internasjonalt nettverk som arenaprosjektet vil kunne trekke på.

Prekubator TTO er UiS sitt redskap for å fange opp forskningsideer som kan utvikles og brukes i samfunns- og næringsliv. Ipark AS driver inkubatorvirksomhet, som er en oppstarthjelp for nyetablerte bedrifter.

UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Sampelet mellom UiS og arbeidslivet er mangfaldig og mangearta.

Den faglege verksemda ved UiS er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS Pluss er universitetet si eining for etter- og vidareutdanning.

Mange av dei eksternt finansierte forskingsaktivitetane skjer i samarbeid med vårt forskingsinstitutt, International Research Institute of Stavanger (IRIS). Det er òg fleire senter for forsking som er knytt saman i overbygginger mellom UiS og IRIS og andre aktørar.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList