"Tema velferdsteknologi glir inn i svært mange av våre utdanningsprogram. Vi ønsker oss på sikt et eget masterprogram innenfor dette viktige feltet i helseutviklingen."
- Bjørg Oftedal, prodekan helsefakultetet, UiS

NSCC-medlemmer foreleser for masterstudenter

Tre medlemsbedrifter i NSCC er utfordret til å dele sine historier, erfaringer og teknologiske løsninger for masterstudenter til Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger (UiS).


 Selskapene Imatis, Safemate og Norsk telemedisin har sagt ja til å delta.  

-Masterstudentene våre kan lære mye av å lytte til konkrete eksempler fra velferdsteknologibransjen; hvor ideene kommer fra, hvordan de er utviklet, om forskning er koblet på, testing og hvordan løsningene blir brukt, sier Bjørg Oftedal, emneansvarlig og prodekan på Det helsevitenskapelige fakultet.  

 

Nytt valgemne på Helsefakultetet

I høst vil de tre bedriftene gå inn i undervisningen i et nytt valgfag som heter «Kronisk sykdom og helseteknologi». Det er et 10-poengs emne innenfor master i helsevitenskap. Hvor mange studenter som vil velge emnet er det ingen som vet ennå, men tema er svært aktuelt for framtidens helsepersonell.  

Kronisk sykdom er en kostnadsdriver i norsk helsevesen, men innenfor dette område finnes det også flere private aktører som utvikler smarte, kostnadsbesparende og trygge løsninger. Noen løsninger blir brukt i større skala i norske kommuner og helseinstitusjoner, andre er i utviklingsfasen.  

De tre NSCC-bedriftene har alle vært i bransjen i mange år, og leverer løsninger til sykehus, institusjoner og kommuner i dag.  

Imatis leverer e-helseløsninger både til helsefaglige ansatte, administrasjon, servicepersonell, pasienter og pårørende. Selskapet jobber både innen sykehus, kommunehelsetjenesten og i private hjem.

Safemate er et norskutviklet trygghetsalarmkonsept med GPS-tracking og GSM. Flere kommuner i Norge velger Safemate sin nye teknologi og alarmløsning når de nå bytter ut sine trygghetsalarmer.

Norsk telemedisin har utviklet tilsyn basert på lyd, bilder og sensor data. Teknologien gir støtte til personer som har tilsyn med eldre og kronisk syke i uklare medisinske situasjoner.

 

Helseteknologien langt framme

Det helsevitenskapelige fakultet på UiS tilbyr både bachelorprogram i sykepleie og flere tverrfaglige masterprogram.

-Tema velferdsteknologi glir inn i svært mange av våre utdanningsprogram. Vi ønsker oss på sikt et eget masterprogram innenfor dette viktige feltet i helseutviklingen. Foreløpig får vi det inn som et eget valgemne, og med bistand fra bransjen blir dette både konkret og lærerikt, sier Bjørg Oftedal.

Valgemnet tar for seg tema som helseteknologi i et faglig og politisk perspektiv og studentene skal også vurdere og diskutere etiske aspekt ved bruk av helseteknologi. NSCC-bedriftene bistår med å synliggjøre og konkretisere helseteknologiske løsninger for studentene.

For bedriftene kan det være svært interessant å få spørsmål, ideer og tilbakemeldinger fra morgendagens helsefaglige brukere av deres teknologi og løsninger. Forelesningssalen vil være full av helsearbeidere som alle er født i en teknologisk hverdag. Deres synspunkt og innspill kan være verdifullt for utviklerne.

-Et tettere samarbeid og kjennskap til helseutdanningen er gull både for helseklyngen. Vårt mål med dette er å booste studentene inn i tematikken, og forhåpentligvis vil det komme noen masteroppgaver ut av at tema helseteknologi blir en del av utdanningsløpet. Vi oppfordrer våre medlemmer til å tenke ut problemstillinger og utfordringer som kan bli undersøkt av en masterstudent. Det kan komme gode synergier ut av et slikt valgemne på Helsefakultetet, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

Arkiv