NAV

www.nav.no

NAV

Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Forvaltningen har rundt 19 000 ansatte som bidrar til å betjene de 2,8 millioner menneskene som mottar våre tjenester.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Arkiv