Helgelandssykehuset HF

helgelandssykehuset.no/

KONTAKTPERSON
Herald Reiersen
95990089

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF har rundt 2000 ansatte og over 1700 årsverk med 10.000 heldøgninnleggelser i somatikk og i underkant av 500 for psykisk helse og rus.

Sykehuset er for tiden lokalisert med tre enheter i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen og et Distriktmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Helseforetaket har en prosess for å etablere Nye Helglandssykehuset med visjon å skape Norges beste lokalsykehus på Helgeland, med et hovedsykehus i Sandnessjøen, et akuttsykehus i Mo i Rana og et DMS i Brønnøysund. Les mer om dette på nettsiden for prosjektet: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset.

Sykehuset har videre nesten 80.000 polikliniske konsultasjoner innen somatikk i året og ca 40.000 året for psykisk helse og rus. (2020). Sykehuset omsetter for rundt 2 mrd. kroner.

Arkiv