Sørlandet Sykehus HF

sshf.no/

KONTAKTPERSON
Even Krogstad
91333358

Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet sykehus - spesialisthelsetjenesten i Agder

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Våre fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Arkiv