Connect Vest

connectvest.no/

KONTAKTPERSON
Dag Sindre Kaarstad Idsal
40646383

Connect Vest

Vår visjon er å være samfunnsbygger. Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer.

Vi har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001. Vårt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland fylker, hvor vi har 200 medlemsbedrifter og 85 tidligfaseinvestorer. Vi er en non-profit organisasjon og finansierer arbeidet vårt gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter. Connect Vest tar ikke eierandeler i gründerbedriftene vi hjelper.

Konseptet som ligger bak vårt arbeid ble utviklet av en gründer i San Diego i USA i 1986. Han innså at egen suksess som gründer bygde på flaks, han hadde verken nettverk eller nok kompetanse. Det ble starten på Connect. Vi skal bidra til at lovende, innovative idéer lykkes gjennom å koble på de viktigste ingrediensene for suksess: Mennesker, kunnskap og kapital.

Connect finnes i dag over hele verden. Vi i Connect Vest jobber fortsatt ut ifra grunnidéen om å bidra til rask kommersialisering av skalerbare, innovative produkter og tjenester, men vi har de siste årene videreutviklet organisasjonen. I dag er vi en slagkraftig aktør i innovasjonsmiljøet på Vestlandet med flere tjenester til både gründere og små og mellomstore bedrifter i vekst og omstilling. Vårt overordnede mål er alltid å legge til rette for morgendagens næringsliv og å skape arbeidsplasser.

Arkiv