Kunnskapsparken Vestland AS

www.kpvest.no

KONTAKTPERSON
Geir Opseth
480 02 223

Kunnskapsparken Vestland AS

Kunnskapsparken Vestland legger til rette for sterke innovasjonsmiljø og øker vekstkraft i nye og eksisterende bedrifter i Vestland.

Kunnskapsparken Vestland er et regionalt utviklingsselskap og Siva-inkubator som legger til rette for sterke innovasjonsmiljø og vekstkraft i bedrifter i Vestland. Selskapet er lokalisert i Sogndal, Førde, Stryn og Nordfjordeid, og fungerer som et nav i den regionale i innovasjonsstrukturen med rådgivende og operative funksjoner i skjæringsfeltet mellom næringsliv, finans, utviklingsmiljø og det offentlige virkemiddelapparatet.

Kunnskapsparken Vestland er kommersialiseringsaktør for Helse Førde og for Høyskolen på Vestlandet campus Førde og campus Sogndal, og vurderer og kommersialiserer idéer, oppfinnelser og forskningsresultat fra disse miljøene. Selskapet har et eget presåkornfond, og gjør investeringer i innovative selskap.

Vårt arbeid bidrar til å styrke og utvikle framtidens innovasjonssystem, og til å få fram driftige gründere, vekstkraftige bedrifter og gode innovasjonsmiljø.

Arkiv