Alrek helseklynge

www.uib.no/alrekhelseklynge

KONTAKTPERSON
Berit Angelskår
971 60 633

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Alrek Helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen, og med solid forankring i de helsefaglige miljøene i bergensområdet.

Ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer, tverrfaglig samhandling og næringsutvikling, skal vi skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Alrek Helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum innenfor helseforskning og gå nye veier for å finne gode løsninger på lokale og globale helseutfordringer. Vi skal også utdanne morgendagens helsearbeidere og sikre studentene helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap – og skape unike rammer for næringsutvikling knyttet til helse- og omsorgsteknologi.

Alrek Helseklynge etableres i bydelen Årstad i Bergen, sentralt beliggende i gangavstand fra Haukeland universitetssjukehus, Odontologen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Med lokaler på totalt 24 000 m2, kan en ferdig utbygd helseklynge huse alle Bergens helsefagstudenter og forsknings- og næringsutviklingsmiljøer knyttet til helse.

Første byggetrinn starter i 2017 og skal være fullført i 2020. Da vil et flunkende nytt bygg på 10 000 m2 stå klart i Årstadveien 17 for Institutt for global helse og samfunnsmedisin, deler av Det psykologiske fakultet, Uni Helse og viktige fagmiljøer fra Høgskolen i Bergen og Bergen kommune.

Arkiv